Naši psovodi se svými psy mají u nás možnost zabývat se výcvikem poslušnosti, obranou a stopami.

Snažíme se příjemnou a zábavnou cestou dovést naše psy k lepším výkonům a hlavně pro ně udělat výcvik zábavný, aby se z něj těšili jak oni tak i my.

Něco málo z historie ZKO Dubí 

Historie Základní kynologické organizace Dubí zasahuje až do padesátých let, kdy klub existoval pod hlavičkou Českého svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Až po roce 1990 byla ZKO registrována pod hlavičkou Českého kynologického svazu, pod č. 167 ZKO Dubí .

Podle vyprávění pamětníků působila skupina kynologických nadšenců v Dubí v prostorách nazvaných „ Pod Zámečkem“ později v místě ,, Dvojhradí U Dubu“.Po té bylo cvičiště přemístěno do prostor ,, Na Antoníčku“. Na počátku 70. let bylo cvičiště přestěhováno do ul. Lidická do prostoru tzv. ,, Propadlina“. Po deseti letech bylo cvičiště posunuto na sousední pozemek bývalého sadu ul. Lidická, kde ZKO Dubí sídlí až do dnešní doby.

Od počátku vzniku kynologického klubu do dnešní doby působilo v ZKO mnoho funkcionářů a výcvikářů, kteří vytvořili a zachovali hodnoty dnešního ZKO, za to jim patří dík.