Hodnocení roku 2023


Činnost loňského roku byla zahájena členskou schůzí, která byla pořádána dne 28.1.2023.

Dále se konaly další akce , kdy dne 1.4.2024 byla uspořádaná brigáda za účelem úklidu cvičiště.

Dne 16.4.2023 byly pořádány zkoušky KJ Brno. Dne 29.4.2023 proběhla mimořádná členská schůze za účelem informace ohledně platby vodovodní přípojky . Po členské schůzi proběhla kulturní akce pálení čarodějnic.

Dne 19.5.2023 proběhl výcvikový tábor v Libočanech a 4.6.2024 se konaly v ZKO Dubí zkoušky IGP- NZŘ, které posuzovala p. Dufková.

Dne 10.6.2023 a dne 9.9.2023 proběhly v ZKO brigády za účelem úklidu cvičiště.

Dne 22.9.2023 proběhl druhý výcvikový tábor v Libočanech .

Dne 29.9.2023 a dne 21.10.2023 proběhly zkoušky NZŘ -IGP. Dne 28.10.2023 proběhla opětovně brigáda v ZKO Dubí. Závěr roku byl zakončen vánoční besídkou dne 16.12.2023.

Tímto Všem, kteří se účastnili a podíleli se na pořádání akcí děkuji. Zvlášť chci poděkovat za skvělou práci Saše Vaňkové za účast na zkouškách se psem Delgado Venus Genetrix a to konkrétně za splnění zkoušky ZVV2. J. Bolfíkovi za splnění zkoušek se svými psy v roce 2023 a účast na akcích -Duchcovský viadukt|(26.8.2023) a závodu Memoriáel Jiřího Šece .