Zkoušky NZŘ a IGP

Dne 28.10.2019 na našem cvičišti proběhly zkoušky NZŘ a IGP , zúčastnilo se 10 psovodů , z nichž 8 uspělo. Zkoušky posuzovala rozhodčí Jitka Dufková. Vedoucí zkoušek byl Jiří Bolfík. Všem úspěšným psovodům a psům blahopřejeme a ostatním přejeme úspěch v dalších zkouškách.

Velké poděkování patří Jiřímu a Veronice Bolfíkovým za přípravu zkoušek, Jiřince Heisslerové za zajištění občerstvení, a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci. Paní rozhodčí děkujeme za korektní posouzení.