Zkoušky podle KJ Brno

Dne 24.11.2019 se na našem cvičišti konaly zkoušky podle KJ Brno, na které nastoupilo 6 účastníků v kategoriích 3 x ZOP, 2 x ZPU1 a 1 x ZPU2 z toho 5 zdárně dokončilo.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci, dále poděkování patří J. Bolfíkovi za přípravu zkoušek, šlapači J. Řezníčkovi, figurantovi P. Šlaufovi a P. Šlapákovi a L. Záveské za zajištění občerstvení, a všem ostatním, kteří se na zkouškách podíleli.