Den dětí 2.6.2019

Dne 2.6.2019 se na našem cvičišti konal první ročník Dne dětí pro děti členů organizace a jich přátele a příbuzné. Byly jsme potěšeni hojnou účastí, celkem se zúčastnilo 23 dětí. Pro menší bylo připraveno 10 disciplín, například hod na cíl, poznávání přírodnin, skákání v pytlích. Za splnění každého úkolu děti dostaly drobné odměny a sladkosti. Pro větší děti a dorost byla připravena soutěž ve víceboji, jehož součástí bylo 5 disciplín, například střelba ze vzduchovky, hod granátem, házení šipek. Vítězem víceboje se stal Luboš Dvořák, gratulujeme! Na závěr děti mohli zhlédnout výcvik poslušnosti a obran našimi svěřenci a jejich psovody, Jiřím Bolfíkem se psem Argem, Markétou Dvořákovou s fenkou Grace a Erikou Sittovou s fenkou Argou. Celým programem provázela Marcela Palfiová jako koordinátorka.

Velké poděkování patří Pavlovi Šlaufovi za práci figuranta, Pavle Dvořákové za přípravu soutěží, paní Horáčkové, Kremlové a Hrbkové za přípravu občerstvení, Ludmile Záveské za zajištění stanu a jutových pytlů, a všem ostatním pomocníkům, kteří se postarali o hladký průběh. V neposlední řadě děkujeme sponzorům Palfiové M., Řeháčkové P., rodině Dvořákových, rodině Krobových, Sittové E. a rodině Zemanových.

Doufáme, že na tento úspěch navážeme i příští rok a vytvoříme na našem cvičišti novou tradici.