Výcvikový pobyt v Tisé

8. – 10. května 2015 proběh výcvikový pobyt v Tisé. Bydleli jsme v chatičách v kempu Ostrov u Tisé. Během víkendu probíhal výcvik poslušnosti, stopy, obrany, trénink záchranářských psů a různé výlety po okolí. Byli jsme se podívat v Tiských stěnách a podnikli výšlap na Děčínský Sněžník. Večer jsme příjemně posěděli u buřtíků.

Foto z pobytu zde: maryeyra.rajce.idnes.cz/2015_8.9.kveten-OSTROV_TISA/