Ukázka výcviku v DD Dubí

14. března 2017 jsme byli potěšit důchodce v DD Dubí. Proběhla ukázka výcviku a poté se mohli babičky a dědečkové s pejsky pomazlit.